بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

یک ماه تلاش

بدست • 6 نوامبر 2009 • دسته: اهم مطالب٬ گزارش ها و تحلیل ها

RedLabor
ساعاتی چند به برگزاری تظاهرات اعتراضی 13 آبان مانده است. این تظاهرات برای ما بسیار اهمیّت دارد. فعالان کارگری ما در مناطق مختلف و در جمع هایی که شرکت دارند سعی فراوان کرده اند که امروز مجامع کارگری با صفوف و شعارهای مستقل خود در کنار توده های شهری علیه حکومت سرمایه داری و طبیعتاً دیکتاتوری جمهوری اسلامی شرکت کنند. بیش از یکماه است که با بیانیه ها و اعلامیه ها و در خبرنامه هایمان و با بحث و اظهار نظر و ترویج ضرورت و تبلیغ راهکارها، در این امر کوشش کرده ایم. البته انتظار نداریم که این اقدامات باعث معجزه شود و طبقه کارگری متحد در سراسر کشور اقدام به تظاهرات کند. یا بهتر بگوییم، اگر چنین شود، تنها بیانگر ضرورت مبارزه طبقاتی و رشد طبیعی و باز هم خودبخودی جنبش کارگری بوده است. مطمئناً نیروهای قلیل انقلابی در حال حاضر تأثیری به این عظمت نخواهند داشت. اما، ما به دنبال چنین واقعه ای در همان سطوح محدود تبلیغاتی خود هستیم و امیدوارانه در انتظار تأثیر حداقلی و برداشتن قدم های کوچک بسر می بریم.

در طول این دوران که تبلیغات و مبارزات سیاسی ما در میان فعالان کارگری در جریان بود، با موانع بزرگی روبرو بوده ایم. مهمترین آن چگونگی فعالیت در جمع هایی بود که از لحاظ امنیتی قابل کنترل نبودند. برای موفقیت تلاش ها، رفقای ما مجبور به پخش نشریات و تبلیغ نظرات خود را در جمع های نسبتاً وسیع و علنی کارگران و فعالان کارگری بودند، بدون آنکه از طرف نفوذی ها و نیروهای امنیتی حکومت دیکتاتوری شناسایی شوند. خوشبختانه در این امر نسبتاً موفق بودند و تجربیات گرانقدری را به دست آوردند.

یکی از موانع اصلی و نسبتاً تأثیر گذار در این اقدامات حضور و اعتبار نیروهای به ظاهر «کارگری»، اما، با سیاست های سرمایه داری در میان کارگران بود. ما با فعالان باصطلاح «سوسیالیستی» مواجه شدیم که در کنار معدود کارگر هنوز متوهم به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، بدون هیچ شرمی از دولت کودتاچیان و اقداماتِ احمدی نژاد «به نفع زحمتکشان» حمایت می کردند. آنها نیز چون همراهانِ اسلامی شان، بخصوص به علت آنکه کارگران به اجتماع در 13 آبان دعوت می شدند، از «وطن فروشان آمریکایی» سخن گفته و تمامی مبلغان اعتراض را به «جنبش سبز» منسوب می کردند که خواهان پیشبرد سیاست آمریکایی «براندازی نرم» می باشند. خط تبلیغاتی ایشان، بخصوص انواع «سوسیالیست اش»، حکومت جمهوری اسلامی ایران را از معدود «قهرمانان ضد امپریالیست» باقیمانده در جهان معرفی می کردند. البته تأثیر ایشان زیاد نبود، چرا که کارگران سال هاست که این اراجیف را شنیده اند، و فقر و گرسنگی توهمات شان را از بین برده است. اکثر کارگران، خود، با بیان نمونه های پرداخت مبالغ هنگفت به فلسطین و لبنان و دیگر کشورها پاسخ ایشان را می دادند.

در کنار ایشان نیز تعدادی از موسوی و عملکرد او در دوران جنگ سخن می گفتند و اوضاع زندگی خود را به مراتب بهتر از دوران کنونی توصیف می کردند و داستان هایی از افراد شرکت کننده در تظاهرات های اخیر تعریف کرده و بطور غیر مستقیم از ایشان حمایت می کردند. در این میان چهره هایی از «چپ گرایان» دیده می شد که سوابق سیاسی و تعلقات نظری و سازمانی ایشان به جناحی از حزب توده و فدائیان اکثریت برای رفقای ما آشنا بود.

در میان نظراتی که هر دو جناح حکومتی را محکوم کرده و بر استقلال خواسته های کارگری تأکید داشتند، با نظراتی بر می خوردیم که با مثال آوردن از جریان دوم خرداد 1376 و تاکید بر اهداف جناح های حکومتی دررقابت با یکدیگر، کارگران را نسبت به سمتگیری و آلت دست شدنِ شان در جنگ قدرت بر حذر می داشتند و معتقد بودند که شرکت کارگران در تظاهرات های عمومی ای چون 13 آبان، به هر شکل و محتوایی که باشد، به نفع جناح اصلاح طلب خواهد بود و نفعی برای کارگران ندارد. بسیاری از فعالان کارگری شناخته شده در کمیته های فعالان کارگری از این موضع حمایت می کردند. مسلماً مواضع ایشان از آسمان نازل نگشته بود و هر یک تعلقاتی به نظرگاه ها و گروه های خاص و بعضاً کمونیستی داشتند. اما از آنجا که ایشان نیز مانند ما، از ضمانت های امنیتی ایکه توده ای ها و اکثریتی ها بهره مندند، سهمی ندارند، از ذکر مشخصات شان خودداری می کنیم.

متاسفانه نظرات ما، که معرف حضور خوانندگان ما هست، به علت شرایط پیچیده ی مناسبات نیروهای سیاسی – اجتماعی درگیر در این مبارزات، در مجامع وسیع و با در نطر گرفتن محدودیت زمان صحبت، کاملاً قابل فهم نبود. همچنین با در نظر گرفتن وسعت نسبی مجامع و غیر علنی بودن رفقای ما، توضیحات مفصل و روشن نیز مقدور نبود. اما در خارج از این مجامع، و پیگیری بحث ها در مجامع بسیار کوچکتر، توانستیم عده ای را، حداقل در حرف با خود همراه سازیم. مختصر بگوییم که رفقای ما نیروی سه گانه ی موجود در جامعه، یعنی دو نیروی حکومتیِ کودتاچی و اصلاح طلب و نیرویِ انقلابی مردمی، را توضیح داده و به کارگران گوشزد می کردند که منافع طبقه کارگر در مبارزه علیه دیکتاتوری حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی، بیش از هر قشر و طبقه یِ دیگری است. رفقای ما از مثال های سرکوب های حکومتی به حمایت از منافع کارفرمایان و جلوگیری از ایجاد تشکلات مستقل، همچنین عدم وجود فضای آزاد برای انتشار مطبوعات و متون کارگری و برگزاری مجامع سخنرانی و آموزشی و کنفرانس ها و دیگر تجمعات سازماندهی، استفاده کرده تا اهمیت و ضرورت شرکت کارگران در مبارزات عمومی ضد دیکتاتوری را توضیح دهند. همچنین، با قبول خطر سوء استفاده یِ جناح های حکومتی از شرکت مردم در این تجمعات و بخصوص کارگران، بر حضور مستقل و علنی و عیان گروه های کارگری، با خواسته های مشخص شان مطرح می نمودند. در بسیاری مواقع، هنگام پیگیری صحبت ها در تجمعات کوچکتر، خودِ کارگران موضوع آلترناتیو حکومتی را به میان کشیده و رفقای ما با حضور ذهن و آگاهی از کم و کیف حکومت جمهوری شورایی، به سوالات بسیار مشخص ایشان پاسخ می دادند.

به هر حال، فعالیت مشخص برای قانع ساختن کارگران، چه در جمع های گسترده تر و بویژه در جمع های خصوصی تر، تجربه یِ بسیار مفید و گرانقدری بود که امیدواریم رفقای درگیر، با نگارش در مورد زوایای مختلف آن، این تجربه ها را به همه رفقا منتقل کنند. اما، اینکه تلاش ما برای حضور صفوف مستقل کارگران در تظاهرات امروز تا چه حد موفقیت آمیز بوده است را باید منتظر ماند و در میدان دید.

کارگران کمونیست ایران

13 آبان 1388

دیدگاه خود را بیان کنید.