بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

حزب انقلابی مردم: به انقــلاب خــوش آمــدیــد!

بدست • 6 نوامبر 2009 • دسته: اهم مطالب٬ منتشر شد

Peoples Party

ما حزب انقلابی مردم هستیم؛ سازمان انقلابی در شهر پنسیلوانیا، ایالت فیلادلفیا. در سراسر کشور و دنیا دارای هوادار هستیم امّا، قلمرو مان در همین جا هست: پایتخت انقلابی آمریکا

ما کمونیست هایی هستیم که برای رهائی و آزادی مبارزه میکنیم. دنبال هیچ “رهبر” نبوده و هیچ کدام از ایالات “سوسیالیست” فرن بیستم را بازتاب دنیائی بهتر محسوب نمیکنیم. ما کلیّۀ دگماتیسم و ایده آلیسم، تمام استبداد و استثمار را رد میکنیم؛ انقلاب ما پیگیری از آزادی بزرگتری ست. ما به حرف کارل مارکس هنگام گفتن “نمو آزادی هر کس شرط گسترش آزادی برای همگی ست”، اعتقاد داریم.ما با اینکه از کارل مارکس و هم پیوند وی فردریش – ما همچنین کارهای پیتر کروپاتکین، روزا لوکزامبورگ، هیویی پی نیوتون، رایا دونایوسکایا، میخائیل باکونین و هر کس را که ایده های وی از عشق به آزادی منشاء گرفته را مطالعه میکنیم.

ما کاملاً بر ضدّ سرمایه داری، سیستم تولید مستقل بر کارگران به دست “صاحبان” شرکتها هستیم. برای بقا، از آنهایی از ما که به قدر کافی خوش شانس نبودند تا در خانواده های غنی به دنیا آیند انتظار است که به فروش قابلیت های کاری شان به یک رئیس اقدام کنند – بسیار شبیه یک روسپی که تن خود را در اختیار دلال سکس قرار میدهد. روسپیگری نرخ ساعتی دارد – برای بسیاری مان ساعتی 8 دلار قیمت است – با این که طی آن یک ساعت ما خیلی بیشتر از آن چه فروخته شده ایم تولید می کنیم. به این اختلاف ارزش تولید نام نهاده اند و هر سنت آنچه از ما استثمار شده مستقیم در جیب رئیس جای میگیرد. با هر چک درآمد باید اجاره مسکن، برق و آب، گاز و غیره بپردازیم و آنگاه اگر چیزی باقی بماند هم از پس اندازی نحیف بیشتر نیست.

ما طبقۀ کارگر بوده و همۀ مان برده ایم. با آن که اختیار داریم بردۀ ارباب دیگری داشته و شانس کمی هم داریم که روزی به قدر کافی پس انداز کرده باشیم که خرج رها گشتن از بردگی بپردازیم، اما اکثر قریب مان خدمه و غلامان هستیم که خرید و فروش می شوند و اگر قبول نکنیم بی خانمان و طعمۀ خیابان خواهیم شد.
ما برای یافتن جامعه ای ساخته شده بر مالکیت اشتراکی کلیّۀ تولید و پخش هستیم، اقتصادی که نه برای سود، بلکه برای نیک بود انسانیت و در توازن بودن با محیط زیست مان. کمونیسم سیستم بردگی پولی را منسوخ خواهد ساخت تا قوّت کاری مان از کالا فروختن به رئیس خارج گشته، اجتماعی بدون طبقات جایگزین سازد که در آن نه دولت است، نه ارباب، نه رئیس و نه سازمان هائی فراتر از سازمان های خود گردان کارگران.

آنچنان که فریدریش انگلس آن را توصیف کرده، “اجتماعی خواهد بود که تولید مبتنی بر آزادی و مساوات تولیدکنندگان تمام ماشین دولت را در جائی که بدان متعّلق است قرار خواهد داد: در موزۀ عتیقه ها کنار چرخ گردان و تبر برنزی.
ما بین الملل و ضدّ امپریالیست هستیم؛ بدین معنا که ما شانه به شانه در کنار برادران و خواهران علیه ستم در همه جا بوده و علیه کلیّۀ جنگ ها و حملات هستیم. ما استوار ترین مبّلغین آزادی اجتماعی در همۀ اشکال هستیم. ما علیه سرکوبی جنسی، جنس سالاری و خوف از همجنس میجنگیم و مبّلغ آزادی جنسی ایم؛ ما مبارز ضدّ نژاد پرستی و ضدّ فاشیسم بوده، مخالف هر گونه محدودیت در آزادی سخن و آزادی بیان فرهنگی می باشیم. این مبارزات تنها ضمیمۀ مبارزات طبقۀ کارگر نبوده بلکه بنیاد دمکراسی و آزادی بشر هستند.
ما آنقدر که خواستار بهترین راه برای آزادی هستیم، برای “قدرت دولت” نمیرزمیم – حال هر شکلی که آن راه داشته باشد. ما نقطۀ شروع مبارزه مان را زاده شده از شرایط اجتماع سرمایه داری، در همین جا می یابیم. ما بایستی همین الان اشکال نوین زیستن و کار کردن را که منعکس کنندۀ دنیایی که می سازیم بیابیم.
ما از بسیاری مثال های اجتماعات آزاد که از سحر سرمایه داری تا به حال پیش آمده اند، از کمون پاریس در سال 1871 گرفته تا مناطق آزاد زاپاتیستا در ایالت چیاپاس مکزیک درس میگیریم.
ما دنیائی نوین میسازیم، و از شما دعوت میکنیم که بخشی از این روند باشید. با ما گام بردارید.

سه نکتۀ ایدئولوژیک:

1 – ما فرقه گرا نیستیم. بیشترین قوّۀ گرایشات مختلف انقلابی به اعتقاد ما در قابلیّت شان برای همکاری در جهت اهداف واحد نهفته است، نه در قابلیّت اعمال مستقل شان در انزوا. فعالیت انقلابی در خلاء هیچ حاصلی نخواهد یافت.

2 – ما انقلابیون هستیم. معتقدیم که کلیّۀ مسیرهای صلح آمیز و آرام در جهت به دست آوردن تغییرات بنیادی از جامعۀ سرمایه داری در جهت جامعه ای مستقر بر برانداختن استثمار و ستم بایستی به کار گرفته شودند، اما در نهایت از تاریخ درسهایی گرفته ایم حاکی از آن که خوف فرمانروایان بابت صلح نیست. با این همه متأسفانه زور گردانندۀ تاریخ است. هدف مان این است که اقشار گستردۀ توده ها را در جهت نیاز و امکان ایجاد چارۀ انقلابی برای سرمایه داری بسیج کرده و آنها را برای اداره کردن قدرت در دست خودشان آماده سازیم و، در بطن اجتماع کهن تصویر دیگری ایجاد کنیم.

3 – ما علیه استبداد هستیم. با این که این لغت اغلب در جهت تار کردن و کاریکاتور ساختن از تجارب تاریخی متفکرین ارتجاعی سوء استفاده میکنند، اما ما این تصور را که هر جامعۀ نوین انقلابی بایستی ذاتاً در گسترده ترین و محّلی ترین مناسبات اشتراکی دمکراتیک مردم و تمام اشکال حکومت ریشه داشته باشند. مدل های قدیم سوسیالیسم نهایتاً در بدست آوردن چنان روابطی شکست خوردند و هدف مان به عنوان متفکرین مارکسیست قرن بیست و یکم به دست آوردن راه حل برای این مسئله است، نه تلاش های نومید در پوچ ترین اشکال دوباره اجرا کردن مثال های شکست خورده و ایده های دورۀ گذشته. باز بینی آنچه سوسیالیسم و کمونیسم بوده و چه شکلی خواهند داشت بزرگترین مسئلۀ تئوریک مان است.

چطور میتوانید فعال شوید؟
ما مشغول ایجاد جلسات مرتب هفتگی هستیم و برای جزئیات با ما تماس بگیرید. به ما بپیوندید، به مردم خدمت کنید و، دنیای نوین بسازید!

دیدگاه خود را بیان کنید.