بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

سرمایه داری قادر به ارائه هیچ آینده ای نیست – سازمان کارگران کمونیست بریتانیا

بدست • 17 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬ گزارش ها و تحلیل ها

کاهش هزینه ها ی اعلام شده توسط آزبورن نشان می دهد که سرمایه داری قادر به ارائه هیچ آینده ای نیست
کاهش هزینه ها
قاصد کاهش هزینه ها اکنون با ماست. آنها بیانگر بزرگترین کاهش هزینه های دولت، در ۹۰ سال گذشته اند. این کاهش ها با چند شگفتی همراهند. بدترین خبر ِ اصلی، قبل از بیستم اکتبر اعلام شده بود که شامل؛
کاهش ۴۹۰،۰۰۰ شغل در بخش خدمات دولتی.
کاهش ۲۸% هزینه های حکومت های استانی( محلی) در چهار سال آینده (که به معنی از دست دادن شغل کارگران شهرداری و کاهش قابل توجه خدمات خواهد بود).
تغییر سن بازنشستگی به ۶۶ سال، هم برای مردان و هم برای زنان تا سال ۲۰۲۰.
کارگران بخش عمومی، با افزایش پرداخت سهم بازنشستگی، در حالیکه حقوق ها یشان ثابت نگاه داشته شده اند، با کاهش درآمد مواجه خواهند بود.
کاهش مزایای رفاهی به مبلغ ۷ میلیارد پوند در سال، که با احتساب ۱۱ میلیارد پوند قبلا اعلام شده، در کل بالغ بر ۱۸ میلیارد پوند رسیده، سخت ترین ضربات را به کمک های مسکن و اعتبار مالیاتی خواهد زد.
مستاجران خانه های سازمانی، امنیت دوره مستاجر بودن خود را از دست داده و مجبور به پرداخت ۸۰% “قیمت بازار آزاد” اجاره خواهند شد.
تازه این فقط برای شروع است. حملات بیشتری پیش روست (افزایش سن بازنشستگی به ۶۸ یکی از آنهاست). کامرون و خدمه اش به ما می گویند که اگر ما کاهش هزینه های دولت را برای به تحت کنترل گرفتن آن قبول نکنیم، “بازار ما را مجازات خواهد کرد”. حکومت بریتانیا در تاریخ خود هرگز در پرداخت بدهی خود قصور نکرده است. بریتانیا از رتبه بندی اعتباری بالایی برخوردار می باشد. مجازات، از دست دادن این رتبه بندی اعتباری و گران تر شدن قرض در آینده خواهد شد. اما راستی، در اینجا راجع به کدام “بازار” صحبت میکنیم؟ آیا منظورشان همان بازارهای مالیست که که با سودا گری های وحشیانه، منجر به بحران مالی سال ۲۰۰۷ شد؟ آیا این همان بخشیست که حداقل۸۵۰ میلیارد پوند “پول مالیات دهندگان ” برای ضمانت و وثیقه آنها برای قماری که کرده بودند استفاده شد؟ این ضمانت و وثیقه، ۲۵% به بدهی های دولت، به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، اضافه کرد. این است ریشه حمله به سطح معیشت کارگران.
سرمایه گذاران هنوز هم در حال پرداخت میلیاردها پوند پاداش اند. آنها فقط شاهد یک افزایش کوچک در مالیات بر سود سرمایه ( مالیات بر درآمدیکه کار واقعی انجام داده نشده) بوده اند. در همین حال، به نظر می رسد که میلیون شغل کارگران مزدی بی گناه، از بین خواهد رفت.
بحران واقعی
اینها تنها کاهش های وابسته “به حزب محافظه کاران” آنطوریکه حزب کارگر و اتحادیه ها ادعا می کنند، نیست. کارگران مزدی، صرفا در معرض یک یورش موقت به خود نیستند. آنها در برابر سیستمی قرار گرفته اند که ده ها سال است که با بحران شدیدی روبروست. قدرت ِ خرید واقعی کارگران مزدی، از اوایل سالهای ۷۰ میلادی رو به کاهش بوده است زمانیکه دوران رونق اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم ( یا ” چرخه انباشت سرمایه” آنطوری که ما مینامیم)، به پایان رسید. بروز و ظهور حباب های مالی و سوداگرانه بیست سال گذشته، تنها بخشی از تلاش های شدید و گوناگون برای فرار از بحران بوده است. حالا که حباب اخیر بازار مسکن ترکیده، طبقه کارگر یک بار دیگر، تاوان آنرا خواهد پرداخت.
حزب کارگر و اتحادیه های کارگری، حالا به وجود راه حل سرمایه داری، وانمود میکنند که ظاهرا برای کارگران راه حال بهتریست، اما در واقع، حزب کارگر نیز کاهش های مشابهی را انجام داده بود. این حزب کارگر بود که با تشویق سوداگری حبابهای مالی، به دلیل تنها راه ممکن ِ تظاهر به ادامه انباشت، با بازار تبانی کرده بود. آشکارا، حقیقت این است که، سرمایه داری در دراز مدت، تنها از طریق کاهش سطح زندگی طبقه کارگر می تواند به حیات خود ادامه دهد. هنگامی که کارفرمای شرکت هواپیمائی بریتانیا به کارکنان خود گفت که آنها باید “چینی فکر کنند” او در مورد غذا های آماده چینی صحبت نمیکرد، بلکه منظور او در مورد پذیرش کاهش دستمزدها به سطح حداقل امرار معاش، برای بقای سودآوری سرمایه داری بریتانیا بود.
اماچگونه باید مبارزه کرد
کاهش ها، هوشمندانه اجرا شده اند. درحال حاضر خبر، حتی به کسانی که برای اخراج تعیین شده اند، اطلاع داده نشده است. همه، در حالت صبر و ببینیم چه میشود، مانده اند. حمله به ” متقلبین کمک های رفاهی” نه تنها سعی در ایجاد تفرقه در صفوف ما، بلکه سبب کاهش دستمزد ها، بخاطر رقابت برای کارهای محدود موجود خواهد بود. در این شرایط، شیرین کاری های زودرس و اوباش وار حزب کارگران سوسیالیست( SWP )، صرفا انرژی برای اعتراض واقعی ما را به هدر خواهد داد. همزمان، اتحادیه ها سعی خواهند کرد که هرگونه مقاومت و مبارزه به این و یا آن محل کار محدود بماند. ما باید ضرورت درک این مسله را که، بمثابه یک طبقه در این بحران “ما همه با هم هستیم” و نه با میلیونرهای دروغ گوی نشسته در کابینه، برسمیت بشناسیم. هر حمله به یکنفر، حمله به همه است . اگر ما این را به رسمیت نشناسیم، آنوقت، اگر بانک ها “بیش از حد بزرگ بودند که شکست بخورند” ما هم “بیش از حد کوچک هستیم که موفق بشویم”. ما بایدبه آنچنان اتحادی دست یازیم که آنها قادر به نادیده گرفتنمان نشوند.
باید این موضوع را نیز بخاطر بسپاریم که در دراز مدت، در مسیر افت و خیز سرمایه داری، تنها وخیم تر شدن شرایط زندگی، پیش رویمان قرار دارد. آن چیزهایی را که ما در طول دو قرن مبارزه بدست آورده ایم از ما گرفته خواهد شد زیرا طبقه ی سرمایه دار هیچ گزینه دیگری ندارد. گزینه پیشنهادی ما این است که کارگران خود سازماندهی و تولید را، برای نیاز های واقعی انسان و نه برای سود پول انتزاعی سرمایه گذاران بی هویت، بدست گیرند. این در دستور کار فوری نیست، اما اگر یک مبارزه واقعی را شروع کنیم، منطق مبارزه مان، ما را بدانجا رهنمون خواهد کرد. اگر ما نتوانیم برای مبارزه به پا خیزیم، با حملات شدیدتری، از طرف دشمن طبقاتی مان، مواجه خواهیم شد.
ما میتوانیم جهانی را بدست آوریم، به ما بپیوندید که با هم برای آن تلاش کنیم.

گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

Pal


فرستادن نامه به این نویسنده | همه‌ی نوشته‌های

دیدگاه خود را بیان کنید.