بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

بایگانی برای دسته ’ متون آموزشی ‘

تنها دستاورد انقلاب دمکراتیک، حکومت شوراها ست! – احمد فارسی

بدست • 29 آگوست 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

این نظربه در تضاد و تقابل با برداشت بورژوازی بودن ماهیت “انقلاب دمکراتیک” می باشد و معتقد است که بورژوازی در هیچ زمانی، چه دورانی که رشد کلاسیک ماقبل انحصاری را می گذراند و چه پس از آن، در دوران امپریالیستی اش، هرگز دارایِ ماهیت دمکراتیک نبوده است و هرگز توانِ ارائه آن را نداشته است.بلشویک چپ و قدرت کارگران – مایکل اولیور

بدست • 24 آگوست 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

از نقطه نظر ما، تاریخ را صرفا فاتحان ننوشته اند . بعضی از پیروزی ها، بعدها، شکست از کار درمیآیند، برای جنبش کارگری که لیست طولانی از شکست ها را با خود دارد، آنچه بدنبال انقلاب در روسیه شکل گرفت، یعنی تاسیس دولت امپریالیستی، که عموما پیروزی تلقی میشود، در حقیقت شکست وحشتناکی بود. از سوی دیگر، ایده های شکل گرفته از مبارزه بلشویک چپ، علی رقم شکست های پی در پی در آن مقطع زمانی؛ شکست انقلاب در آلمان و مجارستان، قتل عا م کارگران در شورش کرونشتات و … غیره، حالا بارور بنظر میرسند، هنوز تاریخیست که باید ساخته شود.
این عدم آگاهی صرفا به دوره زندگی لنین محدود نمیشود. برای تعدادی از پیشکسوتان کمونیست ِ آن زمان، مجادله در حزب کمونیست شوروی با “بیانیه ۴۶ نفر” بلشویک های قدیمی در پانزدهم اکتبر ۱۹۲۳ که به دفتر سیاسی حزب فرستاده شده بود، آغاز شد. در این سند آنها بشدت سیاست های اقتصادی و بمراتب بیشتر، رژیم داخلی حزب را، مورد انتقاد قرار داده بودند.مارکسیسم و مسئله سوسیالیسم در یک کشور – ف.فرخی

بدست • 7 آگوست 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

اصولأ طرح مسئلۀ سوسیالیسم در یک کشور با شکست انقلاب اکتبر آغاز شد. طرح مسئله به این شیوه میبایست در خدمت توجیه ادامۀ استفادۀ دولت شوروی از نام سوسیالیسم میبود. استالین با پیش کشیدن قضیه بدین نحو، در واقع اصل قضیه را از همگان پنهان میکرد. حال آنکه برای هر آدم بی غرضی از بدیهیات مینماید که برقراری یک فرماسیون جدید اجتماعی قبل از پیروزی انقلاباتی که آن فرماسیون اجتماعی را هدف داشته باشند، ناممکن است.در باره تاریخ اتحادیه کمونیست ( قسمت اول) ، فردریک انگلس – ترجمه از م. مینایی

بدست • 7 آگوست 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

عبارت کمونیست های کلن (Cologne Communists) در 1852، برنخستین دوره جنبش مستقل کارگران آلمان پرده می افکند. امروزه این دوران تقریباً فراموش شده است. دورانی که از سال 1836 تا 1852 طول کشیده و جنبش کارگری آلمان با گسترش به خارج از مرزهای این کشور ، تقریباً به همه کشورهای متمدن شیوع یافته است. اما همه ماجرا این نیست. جنبش بین المللی کارگری در حال حاضر در حقیقت تداوم مستقیم جنبش کارگری آلمان در آن دوران بودهاستراتژی و تاکتیک های مبارزه طبقاتی – کارل مارکس و فردریش انگلس، ترجمه: م.مینایی

بدست • 23 جولای 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

این نامه اساسا ً در پاسخ به مقاله ” نگاهی به گذشته جنبش سوسیالیستی در آلمان ” نوشته کارل هوخبرگ ، ادوارد برنشتین، و کارل آگوست شرام در اگوست 1879 نوشته شده است. مقاله به نحوه تبدیل پلاتفرم انقلابی حزب سوسیال-دمکراتیک آلمان به اصلاح طلبی اختصاص یافته است.
پیوستن افرادی از طبقه حاکم به پرولتاریا و تامین آن با عناصر تحصیل کرده، امری جا افتاده و عاملی گریز ناپذیر در مسیر توسعه است. ما این مسئله را قبلا ً در مانیفست به روشنی بیان کرده ایم اما با این حال لازم است در این مقام دو مورد را متذکر شویم:تفاوت بین ”گرایش کمونیست انترناسیونالیست“و ”جریان کمونیست بین الملل،( نامه به رفقای کارگران کمونیست ایران) – ترجمه: س.شایان

بدست • 23 جولای 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

سابقهICT (IBRP یا دفتر بین الملل برای حزب انقلابی سابق) از اتحادیه کمونیست (Communist League) سال 1848 آغاز و به جناح انقلابی و مارکسیست انترناسیونالهای نخست و دوم و سوم بر می گردد. در ایتالیا در طی دوران خیزش پس از جنگ، نسل سیاسی پیشین ما حزب کمونیست ایتالیا را بنیان نهادند( 1921). اما حزب با ” بلشویزه شدن ” تدریجی دست از مواضع سابق خود برداشت و ابتدا تحت رهبری گرامشی ( Gramsci) و بعد از او توگلیاتی (Togliatti ) به ابزار وفادار مسکو تبدیل شدند.ضرورت مبارزه متحدانه کل طبقه کارگر بر علیه بیکار ی عمومی – جریان کمونیست انترناسیونال ( ICC)، ترجمه از م.مینایی

بدست • 25 ژوئن 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

لیرغم ادعاها ی مربوط به غلبه بر بحران و ترمیم اوضاع اقتصادی، کارگران بیکار شده بر سر ِ کار باز نگشته و کسانی هم که شانس حفظ کار خود را داشته اند همچنان در معرض تهدید خطر از دست دادن کار خود هستند.

ریاکاری سیاسی

در این اوضاع و احوال ، شامورتی بازیِ سیاسیِ جاری در کاپیتول هیل ( ساختمان کنگره ایالات متحده در واشنگتن دی سی) در خصوص اختصاص اعانه و مساعدت های مالی به بیکاران، هرچه بیشتر شکل نمایش های رادیو- تلویزیونیِ احساس بر انگیزِ بی ارزش به خود می گیرد. تاخیر سنا در مورد تصویب افزایش و تخصیص کمک های مالی به بیکاران در اواخر ماه فوریه موجب نرسیدن کمک به حدود یک میلیون نفر از مردم شد.بى اعتنایى به سیاست – کارل مارکس

بدست • 25 ژوئن 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

هيچ كس منكر اين نخواهد بود كه اگر حواريون بى اعتنايى به سياست، به اين صراحت سخن مى‌گفتند، طبقه‌ى كارگر آن‌ها را به درك مى‌فرستاد و خود را در برابر اين آيين پرستان بورژوا و اشراف ياوه گو، توهين شده احساس مى‌كرد؛ حضراتى كه چنان مخبط و كودن‌اند كه هر وسيله‌ى واقعى مبارزه را به اين دليل كه همه‌ى سلاح‌هاى مبارزه را از جامعه‌ى كنونى بايد گرفت و به اين خاطر كه شرايط عينى اين مبارزه بدبختانه با خيالات ايده آليستى اين دكترهاى علوم اجتماعى درباره‌ى آزادى، خودگردانى و آنارشى كه به صورت احكام الهى بنا نهاده‌اند، منطبق نيست، بر طبقه‌ى كارگر منع مى‌كنند.آغاز ضد انقلاب (فاجعه ی کرونشتات در سال 1921)- برگردان: بهروز نوایی

بدست • 19 مارس 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

«امروز ما شاهدان توقف تراژیک یک انقلاب اجتماعی هستيم كه به علت بی عملی مردمان اروپا در قبال نیروهای آگاه و مسلح ارتجاعی محدود به درون مرزهای ملی ماند. بنابراین این انقلاب به بازی زمانه با دشمن درون و خارج از کشور تنزل یافته است. ما شاهد اشتباهات متعددی بودیم، اشتباهاتی که افشا شده اند و از دیدگاهي آزادی خواهانه حقایق مهمی را بر ملا كرده اند.»معرفی ”جریان کمونیست بین الملل“ Internationalist Communist Current

بدست • 19 مارس 2010 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

اساس نطرات 1-از جنگ اول جهانی سرمایداری ان سیستم اجتماعی است که وارد دوران زوال خود شده است. این سیستم بشریت را دو بار در دايره بربریتی از بحران، جنگ جهانی، بازسازی و بحران دوباره فرو برد. از سالهای 80 سرمایه داری وارد اخرین مرحله خود یعنی مرحله گندیدگی شده است. در مقا بل این […]