بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

بایگانی برای دسته ’ متون آموزشی ‘

علل غیبت طبقاتی کارگران در مبارزات ضد دیکتاتوری(بخش ششم) – رامین رحیمی

بدست • 24 جولای 2011 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

جنبش کارگری، از کودتا 1332 تا اصلاحات ارضی دههِ پس از کودتا مبارزاتِ کارگری، پس از توفیق کودتای 28 مرداد، زیر ضرباتِ سرنیزه، و خلاء رهبری، برای مدت مدیدی متوقف گشت. کلیه اتحادیه ها و سندیکاهایِ دوران شکوفایی جنبش کارگری غیرقانونی اعلام شدند و رهبران و فعالان این جنبش بازداشت و معدوم گشتند. تمامی کارخانجات […]کمون پاریس 1871: دورانی که کارگران قدرت را به دست گرفتند – ترجمه: مهرداد مینایی

بدست • 24 جولای 2011 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

140 سال پیش بورژوازی فرانسه، با قتل عام بیش از بیست هزار کارگر نقطه پایانی بر نخستین تجربه عظیم انقلابی پرولتاریا نهاد. کمون پاریس نخستین باری بود که طبقه کارگر در چنین حد و اندازه و قدرتی در صحنه تاریخ ظاهر می شد. نخستین بار بود که کارگران نشان می دادند که تنها طبقه انقلابی […]حزب توده ایران، رفرمیسم بورژوازیِ «چپ» – رامین رحیمی

بدست • 22 می 2011 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

علل غیبت طبقاتی کارگران در مبارزات ضد دیکتاتوری – بخش پنجم حزب توده ایران بتاریخ مهرماه 1320 ( 1941) از بقایای محفل دکتر ارانی، و برخی از فعالان کارگری آزاد شده، همراه با جمعی از روشنفکران غیر کمونیست به حمایت جناح “متفقین” راست و “چپ” سرمایه داری، بر مبنای الگوی ضد انقلابی کمینترن تشکیل شد. […]مسئلۀ استالین (بخش دوم و پایانی) – نوشته: لوچیو کولِتی، تنظیم از بهروز نوایی

بدست • 5 مارس 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد٬متون آموزشی

مسئلۀ استالین (بخش دوم) – نوشته: لوچیو کولِتی، تنظیم از بهروز نوایی مفهوم نوسانات لنین توجهی که لنین به جلب رضایت توده ها میکرد همراه با شکاف عینی که حزب را از اقشار وسیع عقب افتادۀ روسی ایزوله کرده بود نوسانات متداوم و تغییر مواضع در خط سیاسی لنین را به خوبی توضیح میدهند. این […]مارکس نظریه پرداز آنارشیسم – نوشته: ماکسیمیلین روبل، برگردان: سهند شایان

بدست • 5 مارس 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد٬متون آموزشی

مريدان ِ مارکس، ناتوان از فهم محدوديت های نظري، تعيين استانداردها و حوزه ی ِ کاربردی تئوري، به مصداق ِ دشمن ِدانا به از نادان دوست، با خلق موجودی افسانه ای و سمبلی از دانش بی انتها و قدرت بی پايان از مارکس، در تخريب انديشه هايش سنگ تمام گذاشتند. تاريخ انديشه هنوز نيازمند نوشتن […]تاریخچه اتحادیه کمونیست ها(بخش سوم) – فردریش انگلس ،ترجمه م. مینایی

بدست • 5 مارس 2011 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

کافی است گفته شود در بهار سال 1847مول مارکس را در بروکسل ملاقات کرد و پس از آن بلافاصله برای دیدن من به پاریس آمد و چندیت بار از سوی رفقای اش در اتحادیه از ما دعوت به پیوستن به اتحادیه نمود. بنا به گفته وی آنها متقاعد شده بودند که موضع ما در خصوص […]جامعه خودگردان سوسیالیستی (بخش دوم) – فرامرز دادور

بدست • 5 مارس 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد٬متون آموزشی

چشم انداز برای یک سوسیالیسم خودگردان در ایران درخطوط زیر، بعد از نگاهی به کارکرد اقتصاد مدرن و تفاوت عمده بین نظام های اجتماعی سرمایه داری و سوسیالیستی و مروری سریع از شرایط اقتصادی در ایران، سپس امکان ایجاد سوسیالیسم در ایران به بحث گذاشته می شود. مجموعۀ نهادها و فعالیت هایی که عمدتاً حولِ […]هزینه انسانی انقلاب شکست خورده – ارنست مندل، ترجمه از م.مینایی

بدست • 21 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

در ماههای نوامبر و دسامبر سال 1918 و در ماه مارس سال 1920 آلمان تحت حاکمیت شوراهای کارگری در صدر خبرها قرار داشت. دو عامل اساسی موجب شکست دو قیام کارگری در سالهای 19-1918 و انقلاب کارگری آغاز شده در 1920 شدند: 1) همکاری سوسیال دمکراسی ( که بزرگترین حزب سیاسی را در میان کارگران […]جامعه خودگردان سوسیالیستی (بخش اول) – فرامرز دادور

بدست • 17 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

بخش اول: خصوصیات یک جامعۀ خودگردان سوسیالیستی در این نوشته، ابتدا به برخی از نظرات و تجربیات مرتبط با جامعۀ خودحکومتی سوسیالیستی اشاره می گردد و سپس به چشم انداز استقرار نوعی از این نظم اجتماعی در ایران پرداخته می شود. در عصر حاضر (اوایل قرن 21)، سرمایه داری (نظام اجتماعی مبتنی بر مالکیت و […]تاریخچه اتحادیه کمونیست ها(بخش دوم) – فردریش انگلس -ترجمه م. مینایی

بدست • 17 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

البته این خطر وجود داشت که تعصب اعضای اتحادیه نسبت به مشاغل سابق شان موجبات لغزش و اشتباه آنها را در هر برهه و نیز به هنگام نقد و بررسی حقایق اقتصادی و مورد سوال قرار دادن جزئیات جامعه موجود فراهم سازد . به باور من حتا یک نفر در کل اتحادیه وجود نداشت که […]