بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

بایگانی برای دسته ’ بحث آزاد ‘

آیا راهی برای خروج از بحران وجود دارد؟ قسمت اول: – ارسال شده توسط ICC

بدست • 17 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

از اوت سال ٢٠٠٧ ، با سقوط وام های رهنی تحت عنوان ‘ ساب پرایم ’  دور جدیدی از تشنجات را تجربه میکنیم که به کل سرمایه داری جهانی آسیب میرساند. اخبار نگران کننده یکی پس از دیگری منتشر میگردند: تورم بسرعت افزایش می یابد،( در ایالات متحده سال ٢٠٠٧ در مقایسه با سال ١٩٩٠ […]مسئلۀ استالین (بخش اول) – نوشته: لوچیو کولِتی، تنظیم از بهروز نوایی

بدست • 17 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

معرفی نویسنده – لوچیو کولِتیّ (Lucio Colletti) فیلسوف و نظرّیه پرداز سیاسی مشهور ایتالیایی، شاگرد گالوانو دولاوُلپه (G. Dello Volpe) مارکسیست معروف است و تفسیر او را از مارکسیسم در بسیاری از آثار مهّم خود گسترش داده است که شامل مقدّمه ای بر ترجمۀ ایتالیایی Dialectic of the Abstract and Concrete اثر IL ENKOV و […]هدفِ «هدفمند کردن»یا حذف تدریجی یارانه ها چیست؟ – سهراب شباهنگ

بدست • 17 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

محدود کردن، کاهش و حذف تدریجی یارانه ها دست کم از پایان جنگ ایران و عراق و ریاست جمهوری رفسنجانی (به ویژه از دورۀ دوم ریاست او) جزء سیاست های اقتصادی همۀ جناح های رژیم جمهوری اسلامی بوده است. هرچند در مورد نحوۀ اجرا و گسترۀ عمل این سیاست بین بخش های مختلف سرمایه داری […]آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی(قسمت اول تا سوم) – اسماعیل سپهر

بدست • 29 آگوست 2010 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

نگاهی انتقادی به موضع چپ رادیکال در برابر خیزش سیاسی – مدنی اخیر مردم ایران و موضع عمومی آن در برابر رفرم ها و جنبش های رفرمیستی خیزش اعتراضی و برانگیختکی سیاسی- مدنی آحاد وسیع مردم پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بار دیگر اصول و مبانی تاکتیکی چپ رادیکال و انقلابی را به چالش طلبیده است.علل غیبت طبقاتی کارگران از مبارزات ضد دیکتاتوری (4) – رامین رحیمی

بدست • 24 آگوست 2010 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

بسیاری از تحلیلگران “چپ” در مطالب خود از دورانٍ حکومت سیاه رضاخانی و علل آن بسیار سطحی گذر می کنند. همگی در این نکته هم رأی هستند که با تغییر شرایط بین المللی، رضاخان آمد و بازهم با تغییر دیگری رفت! اما اینکه این “تغییر” چه بوده و از کجا ناشی شده، هیچ نمی گویند. البته، این سکوت، باعث می شود تا خوانندگانِ و محققین کم تجربه خود را با تحلیلهایِ لیبرالی و سرمایه دارانه تنها بیابند و نتیجتاً، آنها را در متون خود تکرار کنند. به همین علت استکه، “دائی جان ایسم” (تئوری توطئهِ “انگلیسیا”) در مغزها رسوب کرده و ساده ترین و عامیانه ترین توضیح و راه فرار از تحقیقات و تحلیل های سخت و طاقت فرسا را مهیا ساخته است. جالب اینجاست که هیچکس از خود نمی پرسد که پس آن نیرویِ عظیم تحول خواه سالهایِ نه چندان دور از این وقایع چه شدند؟ چه چیز باعث می شود که ناگهان همه به خواب فرو می روند و می گذارند قداره بندی ناچیز و بی سواد، رضاخان میر پنج، تبدیل به “ناپلئونِ”ایران شود؟ (البته کاریکاتورش)علل غیبت طبقاتی کارگران از مبارزات ضد دیکتاتوری (3) – رامین رحیمی

بدست • 7 آگوست 2010 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

طبقه کارگر در ایران
تولد طبقه کارگر و حزب کمونیست ایران

در طول تاریخ مبارزات کارگری می بینیم که دو جریان جنبش کارگری و سوسیالیستی همواره در یکدیگر تأثیر گذاشته و به هم سمت و سو می دهند. ایران نیز تافته جدا بافته ای نمی باشد. اما، برخلاف اروپا که خودآگاهی طبقه کارگر در پی مبارزات قریب به یک قرن شکل گرفت، طبقه کارگر ایران زمانی متولد گشت که سوسیالیسم علمی بمثابه ایدئولوژی رهایی پرولتاریا مدوّن گشته بود.

شکلگیری طبقاتی کارگران ایران بمانند هم طبقه ای هایشان در اروپا، با انحلال جان سختانهِ نظام فئودالی همراه بود. در ایران نیز دهقانان و پیشه وران از زمین و هستی شان ساقط می شدند و به دنبال کار به شهرها روی می آوردند. اما، در ایران هنوز از مانوفاکتورهایِ بزرگ و کارخانجاتی که بتوانند برای ایشان کاری مهیا کنند، خبری نبود.دیکتاتوری پرولتاریا—ماکسمیلین روبل، منبع: لوموند، ترجمه از م.ا

بدست • 23 جولای 2010 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

گو اینکه انتقاد نویسنده بر این مبنی که “حذف ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا از طرف حزب کمونیست فرانسه برابر با حذف ضرورت دوران گذار است” مورد تأیید ماست، اما، اینکه “تنها طبقه کارگر حق دارد که تصمیم به حذف آن بگیرد، مورد پذیرش ما نیست. همانطور که در بخشی از این مقاله آمده، ضرورت دوران گذار و دیکتاتوری پرولتاریا اصلی علمی است که با تصمیم “یک حزب” و یا حتی با تصمیم “طبقه کارگر” اعتبار خود را از دست نمیدهد. – بسوی انقلاببحران جهانی سرمایه داری – برای مقاومت، باید سازماندهی کنیم – گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

بدست • 23 جولای 2010 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

حدود سه سال، از ترکیدن حباب بازار های مسکن و شکستن توهمات نئو لیبرالی، که رشد, اقتصادی نامحدود را، بر اساس بازی های سوداگرانه مالی، ممکن میدانست ، می گذرد. همانند سونامی، انبوه کوههای, کاغذی سوداگری، اقتصاد واقعی را، که خود در اصل بر آن استوار بود، در خود غرق کرد و به یکی از بدترین بحران ها، در تاریخ سرمایه داری منجر شد. حالا، ایدئولوگ های سرمایه داری به ما می گویند که بدترین ها را پشت سر گذاشته ایم ، ولی ما می توانیم مطمئن باشیم که این شامل طبقه کارگر و یا قشر فقیر جامعه نمی شود. حتی، زیاده ستانی ثروت، از هزاران طریق استثمار شدید، قادر نیست که اکسیژن کافی‌، برای نفس کشیدن نرخ سود، مهیا کند که در سی‌ سال گذشته، با وجود فراز و نشیب ها، کماکان با افت روبرو بوده است.علل غیبت طبقاتی کارگران از مبارزات ضد دیکتاتوری (قسمت دوم) – رامین رحیمی

بدست • 25 ژوئن 2010 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

آنارکو سندیکالیسم، پی آمد شکست کمون پاریس
در حالیکه سرمایه داری صنعتی و نتیجتاً پرولتاریا رشد همگون و “کلاسیک” خود را در انگلستان تجربه می کرد، مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه بورژوازی در فرانسه انقلابی از شدت و حدت بیشتری برخوردار بود. در مبارزات طبقاتی فرانسه بسیاری از تئوری های مبارزه و انقلاب کارگری به بوته آزمایش گذاشته شده، یا بطور کلی نابود گشتند و یا مجبور به پذیرش تغییراتی اساسی در اصول خود شدند. بخصوص، تجربه کمون پاریس و مهمتر، شکست آن، نقش تعیین کننده ای در تحول تئوریک سوسیالیست ها در رابطه با انقلاب کارگری داشت.مناظره باگروه آنارکو کمونیست بریگیت کاله گت (Barikad Kollektiva) مجارستان – ارسال شده توسط ICC ، ترجمه از م . الوند

بدست • 25 ژوئن 2010 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

در ماه اکتبر 2004 یک هیئت از گروه بریگت کاله گت مجارستان با جریان کمونیست بین الملل ( (ICCدرحین ملاقات در مورد مسائل زیر به گفتگو نشستند: نقش و رل بلشویک در انقلاب روسیه و فراکسیون چپ کمیترن انحطاط سرمایه داری موقعیت جاری :امپریالیسم ومبارزه طبقاتی علیرغم تباین مهم سیاسی بر روی اکثریت سوال ها جو گفتگوها برای ابراز نقطه نظرات در طول بحث صریح ودوستانه بود.