بسوی انقلاب

یک سایت دیگر با وردپرس

بایگانی برای دسته ’ اهم مطالب ‘

مارکسیسم و کمونیسم – احمد فارسی

بدست • 22 می 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

مارکسیسم، علم مبارزه طبقاتی است مدت بیش از دو سال است که ما با مسئله ای ایدئولوژیک دست به گریبانیم. این مسئله از زمانی آغاز شد که جمعی مائوئیست با کنایه از توانایی پیش بینی مارکسیست ها از چگونگی تغییر شرایط مبارزه طبقاتی یاد کرده و آن را با “طالع بینی” و “کف خوانی” برابر […]پیش بسوی نشست های کمونیستی

بدست • 22 می 2011 • دسته: اهم مطالب٬سر مقاله

اینک سالهاست که نیروهای کمونیستی ایرانی و بین المللی شعار تشکیل حزب طبقه کارگر را سر لوحه اهداف خود قرار داده اند. اما بنظر نمی رسد که تمامی ایشان دیدی واقع گرانه از چگونگی پیشبرد این امر داشته باشند. این خود بدین علت استکه، پس از دهه ها دوری از تجربه حزب طبقه کارگر، ایجاد آن بمنزله امری مقدس و محال در اذهان کمونیست ها رسوخ کرده که به هر پیشنهاد عملی و ممکنی بمثابه “کفر گویی” می نگرند. در صورتیکه، ایجاد حزب طبقه کارگر، همچون هر مشکل بغرنجی، روندی است که با قدمهای کوچک، ساده و ممکن قابل حل است.پیام کارگران کمونیست ایران: گرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر

بدست • 26 آوریل 2011 • دسته: اهم مطالب٬سر مقاله

به دنبال سالها رکود و ناهمگونی های متعدد در مبارزات کارگران جهان، امروز شاهد رشد کیفی و کمی رزم فراگیر این طبقه در گستره گیتی هستیم. طبقه کارگر، ضربات شدیدی را پس از پیروزی مقطعی اش در انقلاب اکتبر 1917 و دیگر تلاشهای پیروزمندانه اش تا سال 1919 تحمل کرد. این ضربات با اتحاد سرمایه جهانی در شکل “چپ” و راست، و تحمیل دوران ضد انقلابی متعاقب جنگ جهانی اول صفوف متحد طبقه کارگر و شوراهای انقلابی را متلاشی کرد و با قتل عام اکثر رهبران انقلابی جنبش کمونیستی، بخصوص به دست رویزیونیست های روسی و شرکایشان در احزاب خیانتکار اروپایی و آمریکایی، راه را برای نفوذ انواع سموم ایدئولوژیک لیبرالی، ماجراجویی خرده بورژوایی و افکار ارتجاعی دهقانی باز کرد. تأثیر مستقیم نفوذ چنین افکاری بر جنبش کارگران کمونیست، تفرقه ایشان در انواع سوسیالیسم ارتجاعی ای بود که خود را با انواع القاب و “ایسم های” پر طمطراق تزئین کردند و در دورانهای مختلف خیزش های انقلابی طبقه کارگر در مناطق مختلف، آنها را به بن بست و نتیجتاً، به شکست کشاندند.مسئلۀ استالین (بخش دوم و پایانی) – نوشته: لوچیو کولِتی، تنظیم از بهروز نوایی

بدست • 5 مارس 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد٬متون آموزشی

مسئلۀ استالین (بخش دوم) – نوشته: لوچیو کولِتی، تنظیم از بهروز نوایی مفهوم نوسانات لنین توجهی که لنین به جلب رضایت توده ها میکرد همراه با شکاف عینی که حزب را از اقشار وسیع عقب افتادۀ روسی ایزوله کرده بود نوسانات متداوم و تغییر مواضع در خط سیاسی لنین را به خوبی توضیح میدهند. این […]مارکس نظریه پرداز آنارشیسم – نوشته: ماکسیمیلین روبل، برگردان: سهند شایان

بدست • 5 مارس 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد٬متون آموزشی

مريدان ِ مارکس، ناتوان از فهم محدوديت های نظري، تعيين استانداردها و حوزه ی ِ کاربردی تئوري، به مصداق ِ دشمن ِدانا به از نادان دوست، با خلق موجودی افسانه ای و سمبلی از دانش بی انتها و قدرت بی پايان از مارکس، در تخريب انديشه هايش سنگ تمام گذاشتند. تاريخ انديشه هنوز نيازمند نوشتن […]تاریخچه اتحادیه کمونیست ها(بخش سوم) – فردریش انگلس ،ترجمه م. مینایی

بدست • 5 مارس 2011 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

کافی است گفته شود در بهار سال 1847مول مارکس را در بروکسل ملاقات کرد و پس از آن بلافاصله برای دیدن من به پاریس آمد و چندیت بار از سوی رفقای اش در اتحادیه از ما دعوت به پیوستن به اتحادیه نمود. بنا به گفته وی آنها متقاعد شده بودند که موضع ما در خصوص […]جامعه خودگردان سوسیالیستی (بخش دوم) – فرامرز دادور

بدست • 5 مارس 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد٬متون آموزشی

چشم انداز برای یک سوسیالیسم خودگردان در ایران درخطوط زیر، بعد از نگاهی به کارکرد اقتصاد مدرن و تفاوت عمده بین نظام های اجتماعی سرمایه داری و سوسیالیستی و مروری سریع از شرایط اقتصادی در ایران، سپس امکان ایجاد سوسیالیسم در ایران به بحث گذاشته می شود. مجموعۀ نهادها و فعالیت هایی که عمدتاً حولِ […]درسهای اول اسفند – بینا داراب زند

بدست • 21 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد

در بعد از ظهر اول اسفند، مثل همیشه، در انتظار دریافت خبر و گزارشات رفقا ازخیابان های تهران بودم. همچنین، تلویزیون را بر روی کانالهای خبری ماهواره ای می چرخاندم تا ببینم سیاست امروزشان چیست؟ آیا خبری از شهامت و شجاعت جوانان ما و حماسه آفرینی شان در تقابل با مزدوران حکومت اسلامی می دهند، […]هزینه انسانی انقلاب شکست خورده – ارنست مندل، ترجمه از م.مینایی

بدست • 21 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬متون آموزشی

در ماههای نوامبر و دسامبر سال 1918 و در ماه مارس سال 1920 آلمان تحت حاکمیت شوراهای کارگری در صدر خبرها قرار داشت. دو عامل اساسی موجب شکست دو قیام کارگری در سالهای 19-1918 و انقلاب کارگری آغاز شده در 1920 شدند: 1) همکاری سوسیال دمکراسی ( که بزرگترین حزب سیاسی را در میان کارگران […]آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی (بخش های پایانی) — اسماعیل سپهر

بدست • 17 فوریه 2011 • دسته: اهم مطالب٬بحث آزاد